به اطلاع بازدید کنندگان محترم می رساند با عنایت به عدم برگزاری نمایشگاه فولاد کیش بدلیل مباحث بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، این شرکت ضمن پوزش از مخاطبین و بازدیدکنندگان گرامی، زمان برگزاری نمایشگاه جایگزین را متعاقبا به اطلاع خواهد رسانید.