دوره آموزشی HSE پیمانکاران با هدف ارتقای ایمنی مهندسین شرکت مهندسی آساکو و انطباق فرآیند اجراء با الزامات قانونی بهداشت محیط کار، ایمنی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل با حضور سرکار خانم مهندس رحمتی کارشناس رسمی و بازرس اداره کار استان اصفهان در سالن اجتماعات شرکت مهندسی آساکو برگزارگردید، در این دوره مباحث عمومی همانند ایمنی، بهداشت فردی و محیطی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و محیط زیست توسط کارشناس مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.