آگهی جدید استخدام شرکت مهندسی آساکو در آبان ماه 1399

شرکت مهندسی آساکو طراح و مجری پروژه های عمرانی در صنایع، جهت تکمیل پرسنل دفتر مرکزی و پروژه های جاری در سطح کشور از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. 

استخدام آبان 99