آزمایشات بارگذاری فشاری و کششی میکروپایل های پروژه کیلومتر 65 محور یاسوج-اصفهان توسط متخصصین شرکت مهندسی آساکو و با حضور کارشناسان و ناظرین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویر احمد به انجام رسید.

این آزمایشات تاییدی تا تناژ 167 درصد بار طراحی پروژه و بر مبنای ضوابط آیین نامه FHWA انجام پذیرفته و نتایج حاصل شده حاکی از باربری بسیار مناسب و تایید عملیات اجرای میکروپایل ها می باشد.