شرکت آساکاو

جستجو کردن

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

غرفه شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1399 

شرکت طرح و ساخت آساکاو، مشاور و مجری پروژه های عمرانی در صنایع شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در محل نمایشگاه بین المللی تهران که در تاریخ 23 الی 26 دی ماه  1399 برگزار خواهد شد، دعوت می نماید. نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 44A (خلیج فارس)، غرفه 904

پلان نمایشگاه

پلان بیستمین نمایشگاه صنعت برق