غرفه شرکت در نمایشگاه بین المللی فولاد جزیره کیش 1398 

شرکت مهندسی آساکو مشاور و مجری پروژه های عمرانی در صنایع شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد در مرکز نمایشگاه بین المللی کیش که در تاریخ 14 الی 16 مهرماه  1399 برگزار خواهد شد، دعوت می نماید. محل دائمی نمایشگاه های جزیره کیش، ورودی B، غرفه 132

پلان نمایشگاه