تیم فنی آساکو با حضور در پروژه مجتمع بزرگ اداری- تجاری شاهین مال، آزمایش کنترلی کشش نیل را بر اساس ضوابط آیین‌نامه FHWA به انجام رساندند. این پروژه در شرق شاهین‌شهر واقع شده و مساحتی بالغ بر 4000 متر مربع و عمق 14 متر دارد.