ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1398

نوع پروژه:

طراحی و بهینه­ سازی سازه

کارفرما:

جناب آقای مهندس زارعیان

شرح پروژه

طرح مسئله:

اقتصادی نبودن طرح اولیه و حجم زیاد میلگرد طراحی شده

اقدامات انجام شده:

طراحی مجدد و بهینه­ سازی سازه بتنی و کاهش 35 درصدی حجم میلگرد سازه با روش­ های نوین

گالری پروژه