توضیحات پروژه

ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

1395

نوع پروژه:

گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما:

بانک پارسیان

طرح و اجرا:

آساکو

شرح پروژه

طرح مسئله:

گودبرداری پروژه به عمق 8/5 متر

اقدامات انجام شده:

 طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش خرپایی

گالری پروژه