ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1397

کارفرما:

شرکت پتروشیمی کردستان

شرح پروژه

اقدامات انجام شده:

میکروپایل

گالری پروژه