ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1398

نوع پروژه:

مقاوم­ سازی فونداسیون و کنترل نشست

کارفرما:

شرکت سهامی برق منطقه ­ای کرمان

شرح پروژه

طرح مسئله:

نشست غیریکنواخت فونداسیون­ های برج

اقدامات انجام شده:

تحکیم بستر و کنترل نشست به روش های نوین

گالری پروژه