ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1396

نوع پروژه:

گودبرداری عمیق و پایدارسازی دیواره های گود

کارفرما:

مالک خصوصی

شرح پروژه

طرح مسئله:

انجام مطالعات ژئوتکنیک و طراحی گودبرداری عمیق

اقدامات انجام شده:

انجام مطالعات ژئوتکنیک، طراحی و اجرای عملیات گودبرداری عمیق به روش نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی

گالری پروژه