ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1396

نوع پروژه:

ژئوتکنیک زیست محیطی و کنترل خوردگی

کارفرما:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرح پروژه

طرح مسئله:

خوردگی و معضلات ناشی از نشت اسید

اقدامات انجام شده:

انجام مطالعات شناسایی نقاط نشت اسید (آزمایشات آب، ردیابی و مکانیک خاک)، نشت یابی و ارائه راهکار به منظور جلوگیری از نشست اسید و مقاوم ­سازی در برابر خوردگی

گالری پروژه