ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1394

نوع پروژه:

گودبرداری عمیق و پایدارسازی دیواره ­های گود

کارفرما:

مالک خصوصی

شرح پروژه

طرح مسئله:

گودبرداری عمیق و پایدارسازی دیواره­ های گود

اقدامات انجام شده:

طراحی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ، انکراژ

گالری پروژه