ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1394

نوع پروژه:

مطالعات ژئوتکنیک

کارفرما:

شرکت شهرک های صنعتی

شرح پروژه

طرح مسئله:

شناسایی خاک محل احداث شهرک صنعتی و انجام مطالعات ژئوتکنیک

اقدامات انجام شده:

انجام مطالعات ژئوتکنیک

گالری پروژه