ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1399-1400

نوع پروژه:

بهینه ­سازی و پایدارسازی دیواره­ های گودبرداری عمیق شهری

کارفرما:

شرکت سهامی برق منطقه ­ای فارس

شرح پروژه

طرح مسئله:

گودبرداری عمیق در مجاورت پست برق، ساختمان مرکزی و ساختمان طرح و توسعه برق فارس

اقدامات انجام شده:

بهینه­ سازی طرح (مهندسی ارزش) و اجرای خاکبرداری و پایدارسازی گود عمیق به روش نیلینگ و دیوار برلنی

گالری پروژه