ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1393

نوع پروژه:

گودبرداری عمیق و پایدارسازی دیواره­ ها گود

کارفرما:

مالک خصوصی

شرح پروژه

طرح مسئله:

گودبرداری عمیق تا 17.5 متر

اقدامات انجام شده:

طراحی و اجرای عملیات گودبرداری عمیق و پایدارسازی دیواره­ های گود به روش نیلینگ، انگراژ و دیوار برلنی

گالری پروژه