ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1400

نوع پروژه:

مقاوم­ سازی و پایدارسازی ترانشه

کارفرما:

شرکت پتروشیمی جم

شرح پروژه

طرح مسئله:

معضلات ناشی از ریزش ترانشه مجاور خطوط لوله فلر

اقدامات انجام شده:

مطالعات ژئوتکنیک، مانیتورینگ، مدلسازی و طراحی عملیات مقاوم­ سازی و پایدارسازی ترانشه­ های مجاور خطوط لوله فلر

گالری پروژه