ما را از پروژه‌های در دست اقدام خود باخبر سازید!

ارسال پیام

جزئیات پروژه

تاریخ انجام پروژه:

سال 1395

نوع پروژه:

گودبرداری عمیق و پایدارسازی دیواره ­های گود

کارفرما:

شهرداری منطقه 15 اصفهان

شرح پروژه

طرح مسئله:

گودبرداری و پایدارسازی دیوارهای گود عمیق

اقدامات انجام شده:

انجام مطالعات ژئوتکنیک، آزمایش‌های خاک و عملیات پایدارسازی دیواره های گودبرداری عمیق پروژه به روش نیلینگ، انگراژ و دیوار برلنی

گالری پروژه